พกปืนในรถ

<< < (8/27) > >>

อ.หนุ่มภูไท + รักในหลวง +:
อ้างจาก: โย   ยิงเป็ด @ OPA ที่  28,02, 2010, 19:53:14

:<>  เพิ่ม  ตัง   ไว้ด้วย   :OO :OO

ถูกต้องครับท่าน   :SSC :SSC :<> :<>

โย ยิงเป็ด @ OPA - รักในหลวง:
อ้างจาก: อ.หนุ่มภูไท ที่  28,02, 2010, 20:15:28

ถูกต้องครับท่าน   :SSC :SSC :<> :<>


 :<> :OO ประสบการณ์ ตรง  :<> :OO

➽Jack➽C.A.S.C.:
พาปืนไปในรถ ผิดทุกกรณี ไม่ใช่นะครับ อัยการสูงสุดได้ชี้ขาดความเห็นขัดแย้งที่ 64/2524 เกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนติดตัวว่า

การพาอาวุธปืนที่จะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. อาวุธปืน ฯลฯ แก้ไขเพิ่มเติม 2510 มาตรา 8 นั้น จะต้องเป็นการกระทำที่ผู้กระทำนั้น
อยู่ในวิสัยที่สามารถใช้อาวุธปืนนั้นได้ในทันที หากต้องการจะใช้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมการเพื่อการใช้ใด ๆ อีก
ฉะนั้น การที่ผู้ต้องหานำอาวุธปืนไป โดยเก็บไว้ที่เก็บของท้ายรถ จึงไม่ใช่การพาอาวุธปืนติดตัวไปตามความหมายของกฏหมาย
การกระทำของผู้ต้องหาจึงขาดองค์ประกอบของความผิด ตาม พ.ร.บ. อาวุธปืน มาตรา 8 ทวิ คำสั่งของคณะการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ฉบับที่ 44 ข้อ 3 และโดยนัยเดียวกัน การกระทำของผู้ต้องหาก็ไม่เป็นการพาอาวุธอันจะเป็นความผิดตาม ป. อาญา มาตรา 371 ด้วย
จึงชี้ขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหา

ดังนั้นถ้าโดนปล้น จี้ ก็ขอความกรุณา พะนะท่าน ว่า...ขอเวลาบรรจุกระสุนก่อนนะครับ

โย ยิงเป็ด @ OPA - รักในหลวง:
อ้างจาก: C O M M A N D E R ที่  28,02, 2010, 20:39:03

พาปืนไปในรถ ผิดทุกกรณี ไม่ใช่นะครับ อัยการสูงสุดได้ชี้ขาดความเห็นขัดแย้งที่ 64/2524 เกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนติดตัวว่า

การพาอาวุธปืนที่จะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. อาวุธปืน ฯลฯ แก้ไขเพิ่มเติม 2510 มาตรา 8 นั้น จะต้องเป็นการกระทำที่ผู้กระทำนั้น
อยู่ในวิสัยที่สามารถใช้อาวุธปืนนั้นได้ในทันที หากต้องการจะใช้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมการเพื่อการใช้ใด ๆ อีก
ฉะนั้น การที่ผู้ต้องหานำอาวุธปืนไป โดยเก็บไว้ที่เก็บของท้ายรถ จึงไม่ใช่การพาอาวุธปืนติดตัวไปตามความหมายของกฏหมาย
การกระทำของผู้ต้องหาจึงขาดองค์ประกอบของความผิด ตาม พ.ร.บ. อาวุธปืน มาตรา 8 ทวิ คำสั่งของคณะการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ฉบับที่ 44 ข้อ 3 และโดยนัยเดียวกัน การกระทำของผู้ต้องหาก็ไม่เป็นการพาอาวุธอันจะเป็นความผิดตาม ป. อาญา มาตรา 371 ด้วย
จึงชี้ขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหา

ดังนั้นถ้าโดนปล้น จี้ ก็ขอความกรุณา พะนะท่าน ว่า...ขอเวลาบรรจุกระสุนก่อนนะครับ


 :<> ครับ  ทราบครับ
แต่  ขึ้นศาลดีกว่าขึ้นเมรุ ครับ  :<>

โมจิ:
อ้างจาก: โย   ยิงเป็ด @ OPA ที่  28,02, 2010, 20:43:39

:<> ครับ  ทราบครับ
แต่  ขึ้นศาลดีกว่าขึ้นเมรุ ครับ  :<>

  :"""  คิดเหมือนกัน    :e :e

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว