ผมโดนจับปีนอัดลมประกัน100,000 บาท

(1/8) > >>

chapich:
ผมโดนค้นบ้านถูกจับเรื่องมีปีนอัดลม โดยผมทำสัญญาซื้อขายกันแล้วแต่ยังไม่ได้ไปทำการโอนที่อำเภอ
โดนจับข้อหาเรื่องปีนผิดมือ ปืนไฟน์แวคบาวอัดลมแข่งขันเบอร์1 ตอนนี้ประกันตัวออกมาเงินค้ำประกัน100,000บาท ยังไม่รู้ว่าจะติตคุกกี่ปี ทั้งที่เป็นปืนเพื่อการกีฬายิงหนูยังไม่ตายเลย

ku-กอล์ฟ:
ทำไมอยู่ดีๆโดนค้นหละครับ

โย ยิงเป็ด @ OPA - รักในหลวง:
อ้างจาก: chapich ที่  29,12, 2009, 22:13:57

ผมโดนค้นบ้านถูกจับเรื่องมีปีนอัดลม โดยผมทำสัญญาซื้อขายกันแล้วแต่ยังไม่ได้ไปทำการโอนที่อำเภอ
โดนจับข้อหาเรื่องปีนผิดมือ ปืนไฟน์แวคบาวอัดลมแข่งขันเบอร์1 ตอนนี้ประกันตัวออกมาเงินค้ำประกัน100,000บาท ยังไม่รู้ว่าจะติตคุกกี่ปี ทั้งที่เป็นปืนเพื่อการกีฬายิงหนูยังไม่ตายเลย


เด็ก ๆ พกปืน  OTOP  ขนาด  12 โดนจับ ยังประกันคนละ  120,000  บาท    :dfs


อ้างจาก: ku-กอล์ฟ ที่  29,12, 2009, 22:17:31

ทำไมอยู่ดีๆโดนค้นหละครับ


เออ   นั่นสิ  :<>

boy_10:
ผมว่า คงมีคนหมันไส้ พี่แล้วล่ะ  แจ้งตำรวจมาค้น เล่น ๆ  :'

CZ P-06:
     ถ้าไปถึงชั้นศาลลองให้การปฏิเสธสู้คดีโดยอ้างว่าปืนอัดลมเบร์1 ไม่ใช่ปืนตามพรบ.อาวุธปืนโดยเทียบเคียงกับ BB GUN ดูสิครับ  มหาดไทยแห้วคุม "BB GUN" ถูกกฤษฎีกาเบรกไม่เข้าข่ายอาวุธปืน-อ้างระบาดหนัก-นำเข้าไม่ขออนุญาต

มหาดไทยจ้องควบคุม BB GUNหรือ ปืนลม อ้างมีกลไก รูปร่างใกล้เคียงกับอาวุธปืน มีการนำเข้าจำนวนมากไม่ขออนุญาตในหลายจังหวัด ดิ้นหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการกฤษฎีกา แต่ถูกตีกลับไม่เข้าข่ายกฎหมายอาวุธปืน เลยแห้ว

คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ BB GUN หรือ ปืนลมที่นิยมแพร่หลาย ไม่เข่าข่าย พ.ร.บ.อาวุธปืน หลังกระทรวงมหาดไทยส่งให้วินิจฉัย อ้างมีการนำเข้าหลายจังหวัดโดยไม่ขออนุญาต รูปร่างและกลไกการทำงานใกล้เคียงกับปืนมาก จึงต้องการควบคุม


ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือหารือ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(เรื่องเสร็จที่ 846/2551)สรุปความว่า นายณัฐพงษ์ กิ่งแก้ว ประธานชมรม BB GUN อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง ขอหารือว่า BB GUN เป็นอาวุธปืนตาม พ.ร.บ.าวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 หรือไม่ และประชาชนที่ครอบครอง BB GUN อยู่ขณะนี้มีความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ หากผิดกฎหมายต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง


กรมการปกครองมีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอหารือว่า ปืนอัดลมเบาและเครื่องกระสุนปืน (BB GUN) จะถือเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน หรือสิ่งเทียมอาวุธปืน ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน หรือไม่อย่างไร ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอบข้อหารือสรุปได้ว่า ปืนอัดลมเบา (BB GUN) ตามตัวอย่างที่กรมการปกครองส่งไปให้ตรวจพิสูจน์ เป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนตามมาตรา 4(5) แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ เนื่องจากมีสภาพคล้ายอาวุธปืน แต่ไม่สามารถส่งเครื่องกระสุนปืนได้ และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5793/2544  วินิจฉัยว่า ตามผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏว่า อาวุธปืนของกลางเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนพกชนิดอัดลมชนิดใช้ยิงกับลูกกระสุนพลาสติกทรงกลมขนาด 6 มิลลิเมตร ซึ่งใช้ยิงทำอันตรายแก่ชีวิตและวัตถุไม่ได้ มิใช่อาวุธปืนตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ


คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาวัตถุที่เรียกว่า BB GUN ซึ่งกลไกการทำงานเลียนแบบอาวุธปืน มีขนาด สีสัน รูปร่างและน้ำหนักใกล้เคียงกับอาวุธปืน ยกเว้นกระสุนที่ทำมาจากเม็ดพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์เซรามิคสังเคราะห์ ที่มีน้ำหนักเบาตั้งแต่ 0.12 กรัม ไปจนถึง0.50  กรัม และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6  มิลลิเมตร หรือ 8 มิลลิเมตร มีความเร็วต้นและแรงปะทะที่ 280  ฟุตต่อวินาที จึงมีความเห็นว่า BB GUN เป็นอาวุธปืน พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯและให้กรมการปกครองไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 


กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันมีการนำเข้า BB GUN จำนวนมากโดยมิได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ทั้งในลักษณะอาวุธปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืน และมีการจัดตั้งชมรมหรือสนาม BB GUN หลายแห่งในหลายจังหวัด โดยผู้นำเข้าหรือผู้ครอบครองเข้าใจว่า BB GUN ไม่ใช่อาวุธปืน หากแจ้งเวียนมติคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีมติว่า BB GUN เป็นอาวุธปืนตามพ.ร.บ.อาวุธปืฯไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติ ประชาชนผู้ครอบครอง BB GUN ในขณะนี้โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ อาจเป็นผู้ฝ่าฝืนมาตรา 7  แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืน  และมาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าวได้กำหนดระวางโทษจำคุกตั้งแต่  1 ปีถึง10 ปี และปรับตั้งแต่2,000 ถึง20,000 บาท ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก


แต่เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คำพิพากษาศาลฎีกา และคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย มีความเห็นเกี่ยวกับ BB GUN แตกต่างกัน และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย จึงขอหารือดังนี้


1. BB GUN เป็นอาวุธปืนตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯหรือไม่


2. หาก BB GUN เป็นอาวุธปืนตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ ประชาชนที่ครอบครอง BB GUN อยู่ในขณะนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ถือเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่


คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) ได้พิจารณาแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า BB GUN เป็นคำที่ใช้เรียกปืนอัดลมเบาที่จำลองเลียนแบบขนาด สีสัน รูปร่าง และน้ำหนักใกล้เคียงกับอาวุธปืนจริง มีกลไกการทำงานโดยใช้แก๊สหรืออัดลมเป็นแรงขับดันวัตถุที่ทำมาจากพลาสติกหรือเซรามิกสังเคราะห์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 มิลลิเมตร หรือ 8 มิลลิเมตร น้ำหนักตั้งแต่ 0.12 กรัม ไปจนถึง 0.50  กรัม ที่เรียกว่า “Ball Bullet” หรือ “BB” ด้วยแรงขับดันออกจากปากลำกล้องที่มีความเร็วต้นและแรงปะทะเป้าหมายประมาณ 200 ถึง 500 ฟุตต่อวินาที ไม่มีอานุภาพรุนแรงที่สามารถทำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายได้ดังเช่นอาวุธปืนโดยทั่วไป และโดยสภาพโครงสร้างของ BB GUN ที่ผลิตจากพลาสติกและเหล็กธรรมดาบางส่วนจึงไม่มีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะใช้เป็นอาวุธส่งเครื่องกระสุนปืนได้


คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงมีความเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้


ประเด็นที่หนึ่ง ปัญหาที่ว่า BB GUN เป็นอาวุธปืนตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯหรือไม่ นั้น เห็นว่า ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนได้กำหนดบทนิยามคำว่า “อาวุธปืน” ให้ “หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงาน...”


และกำหนดบทนิยามคำว่า “เครื่องกระสุนปืน” ให้ “หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก...” เมื่อปรากฎข้อเท็จจริงว่า วัตถุที่ BB GUN ใช้ส่งด้วยกำลังดันของแก๊สหรืออัดลม คือ สิ่งที่ทำมาจากพลาสติกหรือเซรามิคสังเคราะห์ ซึ่งมิใช่เครื่องกระสุนปืน

นอกจากนั้น ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า โดยสภาพโครงสร้างของ BB GUN ที่ผลิตจากพลาสติกและเหล็กธรรมดาบางส่วนซึ่งไม่มีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะใช้ BB GUN เป็นอาวุธส่งเครื่องกระสุนปืนได้


ดังนั้น BB GUN จึงไม่เป็นอาวุธปืนตามบทนิยามคำว่า “อาวุธปืน” แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ


ประเด็นที่สอง ปัญหาที่ว่า หาก BB GUN เป็นอาวุธปืนตามพ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ ประชาชนที่ครอบครอง BB GUN อยู่ในขณะนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ถือเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ นั้น  เมื่อได้ให้ความเห็นในประเด็นที่หนึ่งแล้วว่า BB GUN ไม่เป็นอาวุธปืนตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาในประเด็นนี้


สำหรับ BB GUN หมายถึง ปืนที่ใช้ลูปืนทรงกลมพลาสติกคล้ายกับลูกบอลเล็กๆ เป็นเกมการละเล่นสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป บางคนอาจเรียกว่า Air Soft Gun ซึ่งก็คือปืนอัดลม ต่างกับปืนอัดลมที่ใช้ในการยิงสนุกตามงานวัด ประเภทนั้นเป็นปืนที่มีประสิทธิภาพต่ำ ความแม่นยำน้อยกว่า ต่างกับ BB GUN ที่มีระบบกลไกการทำงานภายในที่ถอดแบบออกมาจากปืนจริง(บางส่วน)  ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


BB GUN  โด่งดังอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่ความเป็นจริงเริ่มมีในประเทศไทยมานาน เพียงแต่ไม่ยังค่อยเป็นที่นิยมมาก เนื่องจากสมัยก่อนอุปกรณ์ในการเล่นมีราคาที่สูงอยู่ จนยุคสมัยเปลี่ยนไปราคาของปืน อุปกรณ์ ชุดแต่งกาย มีราคาถูกลง ส่งผลให้ผู้คนทั่วไปสามารถหามาเล่นได้ไม่ยากนัก ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ กลุ่มคนเล่นจึงกว้างมากขึ้น หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งมีสนามที่เปิดให้บริการมากขึ้น จึงทำให้กลายเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน


ระบบการทำงานใช้ระบบแก๊ส และไฟฟ้า ลักษณะภายนอกเหมือนกับปืนจริงจนแทบจะแยกไม่ออก ต้องสังเกตดีๆ เนื่องจากทางผู้ผลิตพยายามที่จะทำมาให้เหมือนปืนจริงมากที่สุด ทั้งขนาด น้ำหนัก สีสัน บางรุ่นวัสดุที่ใช่ทำก็เป็นโลหะแข็งจึงมีความเหมือนมาก  ด้วยความเหมือนนี้จึงทำให้เป็นที่นิยมของนักเล่นป์นโดยทั่วไป และยังมีผู้ที่ชื่นชอบเก็บสะสมไว้เป็นคอเล็กชั่น ตามความชอบของแต่ละคน โดยอันตรายของปืน BB GUN นั้นมีน้อยเพราะเป็นปืนที่มีแรงปะทะที่ต่ำ ประมาณ 280 ฟุตต่อวินาที  ไม่สามารถที่จะทะลุเข้าผิวหนังคนได้ แต่เวลายิงถูกร่างกาย ก็สร้างความระคายให้ผิวหนัง บางรายมีรอยจ้ำ รอยห้อเลือดได้เช่นกัน จึงไม่ควรเอาไปยิงใส่คนหรือสัตว์ เป็นอันขาด หากไม่ได้สวมชุดป้องกัน


ทั้งนี้ BB GUN แบ่งการทำงานเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่


 

1. BB GUN  ที่ทำงานด้วย ไฟฟ้า (Electric GUN) ชนิดนี้ใช้กระแสไฟเป็นตัวขับเคลื่อนชุดเกียร์บ็อกโดยผ่านมอเตอร์


2. BB GUN  ที่ทำงานด้วย แก๊ส (Gas GUN ) ชนิดนี้ก็ใช้แก๊สในการขับเคลื่อน


ในส่วนมาตรฐานความแรงของลูกกระสุน BB GUN ขนาด มาตรฐาน 6mm. น้ำหนักประมาณ 0.2 g  0.25 g ตอนยิงออกจากปากกระบอกประมาณ 200-500 fps (ฟุตต่อวินาที) ซึ่งแรงปะทะเป้าหมายนั้น ไม่รุนแรงนัก แต่ก็ไม่ควรที่จะยิงใส่ใบหน้ากันตรง ๆ หรือส่วนผิวหนังที่ไม่มีอะไรปกปิด และเวลาเล่น ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันดวงตาใส่อยู่ด้วยเสมอ เพื่อความปลอดภัยแล้ว


แต่ที่น่ากลัว เพราะความแรงของลูกกระสุน BB GUN ถูกปรับแต่งให้เพิ่มความแรงของกระสุนขึ้นไปอีก  โดยมีอุปกรณ์เสริมและของแต่งมากมายเสริมความแรงให้กับปืนคู่ใช้ได้อย่างง่ายดายขึ้น จนสามารถสัมผัสถึงความแตกต่างได้อย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ก็ขึ้นกับการแต่งปืนแต่ละรุ่น แต่ละแบบซึ่งแตกต่างกันออกไปอีก


ปัจจุบัน กลุ่มผู้เล่น BB GUN มีตั้งแต่เด็กวัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่วัยกลางคน ผู้หญิงก็นิยมชมชอบในการเล่นเช่นกัน  เสน่ห์ของ BB GUN อยู่ที่การได้เหมือนกับแสดงบทเป็นตัวเอกในภาพยนตร์คิวบู๊ ( Action) ทีเดียว ยิ่งเล่นกับกลุ่มเพื่อนสนิท ยิ่งเกิดความตื่นเต้น และสนุกสนานขึ้น


กลุ่มเล่น BB GUN ขนาดนี้ขยายตัวอย่างมาก มีการจับกลุ่มตั้งเป็นชื่อทีมกันขึ้นมา ถ้ามีจำนวนสมาชิกมากก็จัดตั้งเป็นชมรมชัดเจน รวบรวมผู้ที่ชื่นชอบการเล่นแต่ละพื้นที่เข้ามาไว้ด้วยกัน เป็นการพบปะสังสรรค์กันอีกงานอดิเรกหนึ่ง ถึงมีการสร้างเว็บไซต์ เป็น Network Social สำหรับแฟนพันธุ์แท้ เพื่อการแลกเปลี่ยน พบปะกันอย่างคึกคักด้วย


http://www.gun.in.th/board/index.php?topic=13103.msg1101311#msg1101311
 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป