GUN IN THAILAND
24,06, 2018, 04:09:55 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
Google

หน้านี้ ยุติการ Post แล้วครับ !!
 เวปบอร์ด gun.in.th ได้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ที่


   http://2013.gun.in.th
หน้า: [1] 2 3 ... 37   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: คุณสมบัติ+เอกสารการขอใบป.3 มือใหม่อยากมีปืน อ่านข้อนี้ก่อนนะครับ  (อ่าน 779935 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
16,08, 2008, 17:50:29
wich
บุคคลทั่วไป
« เมื่อ: 16,08, 2008, 17:50:29 »

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน                           
- บรรลุนิติภาวะ                           
- สภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ                           
- ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ                           
- มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน                           
- ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา   
                        
เอกสารประกอบคำขออนุญาต/การขออณุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุนปืน                           
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ
                           
  - บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)                           
  - ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                           
  - หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ  และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต                           
     ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน                           
  - ผู้ออกหนังสือรับรองต้องเป็น ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป                           
  - ข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง                           
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน                           
ข้าราชการทหารหรือตำรวจ                           
  - บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)                           
  - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                           
  - หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ                           
     และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน                           
  - ผู้ที่ออกหนังสือต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไป                           
  - ผู้มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง                           
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน                           
ประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอื่น                           
   - บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                           
   - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                           
   - หลักฐานการประกอบอาชีพ อาทิเช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้าน                           
     หากเป็นลูกจ้างหรือรับจ้างต้องมีหนังสือรับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน จากผู้ที่มีอำนาจจัดการของกิจการนั้น
      หรือเจ้าของแล้วแต่กรณี หากมิได้มีอาชีพรับจ้างต้องมีเอกสารประกอบตามที่อ้างอิง อาทิเช่น ทำสวน ทำไรˆ                           
     ติดต่อค้าขายที่ หรือค้าขายย่อย หรือเร่ขาย โดยไม่ได้จดทะเบียน ต้องนำหลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน                           
     เงินฝากธนาคาร (Statement) หรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา                           
  - หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาตจากข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป                           
     หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป                           
  - พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ และสืบสวนความประพฤติ                           
  - หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน                           
    มาประกอบการพิจารณา                           
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน                           
การขออนุญาตซื้ออาวุธปืนจากบุคคล                           
  - หลักฐานเอกสารเช่นเดียวกับการขออนุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุน                           
  - สำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้โอน พร้อมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4)                           
    ฉบับจริงของอาวุธปืนที่จะโอน                           
  - ผู้โอน(เจ้าของเดิมกับผู้ขอรับโอน) ต้องบันทึกการยินยอมการโอนต่อหน้านายทะเบียนไว้ในหลังใบอนุญาต(ป.4)                           
    ว่าโอนปืนกระบอกนี้ ให้ใคร มีค่าตอบแทนเท่าใด  หรือโอนไม่คิดค่าตอบแทน เนื่องจากอะไร แล้วลงนามไว้เป็นหลักฐาน
      พร้อมผู้รับโอนลงนามไว้ด้วย                           
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน                           
  - หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน                           
    มาประกอบการพิจารณา                           
  - นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง                           
การขอรับโอนอาวุธปืนมรดก (เจ้าของปืนตาย)
  - ผู้ที่มีอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(ป.4) อยู่ในครอบครองต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน
    30 วัน นับแต่วันที่ตายพร้อมนำใบอนุญาต(ป.4) และอาวุธปืนมอบให้นายทะเบียนด้วย
  - ใบมรณบัตร พร้อมสำเนา
  - สำเนาคำสั่งศาลกรณีศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
  - ถ้ามีผู้จัดการมรดกเสนอได้เลย
  - ถ้าไม่มีผู้จักการมรดก ต้องสอบทายาททั้งหมด ว่ายินยอมสละปืนแล้วเสนอนายทะเบียนฯ
  - ผู้ขอรับโอนปืนมรดกนำหลักฐานเอกสารประกอบคำร้องเช่นเดียวกับการขอรับโอนอาวุธปืนจากบุคคลมายื่นต่อ
    นายทะเบียนท้องที่พร้อมเอกสารข้างต้น
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
  - นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง
การแจ้งการย้ายอาวุธปืน 
  - ต้องยื่นคำร้องขอย้ายอาวุธปืนต่อนายทะเบียนท้องที่เดิม และนายทะเบียนท้องที่ซึ่งย้ายไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่
    วันย้ายออกไปและวันที่ไปถึง
  - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
  - บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
  - นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ                  
  - ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม                  
การออกใบแทนหรือคัดสำเนาใบอนุญาตอาวุธปืน                  
  - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                  
  - บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                  
  - กรณีใบอนุญาตสูญหาย แจ้งความสถานีตำรวจท้องที่ที่ใบอนุญาตหาย แล้วนำใบแจ้งความพร้อมคัดสำเนาประจำวันด้วย                  
  - นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ                  
อัตรค่าธรรมเนียมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน                  
  1. ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน                  
     - ปืนยาวประจุปาก ปืนอัดลม        ฉบับละ     100  บาท                                                              
     - ปืนอื่นๆ                  ฉบับละ        500  บาท                                                                  
  2. ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว      ฉบับละ        1,000  บาท                                                  
  3. ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน               กระบอกละ       5  บาท                                                                          
  4. ใบอนุญาตให้ซื้อกระสุนปืน นอกจากกระสุนอัดลม            1 บาท                                                                     
      ร้อยละหรือเศษของร้อย                  
  5. ใบแทนใบอนุญาต                  
     - ใบแทนใบอนุญาติให้ทำ ค้าอาวุธปืน          ฉบับละ      20  บาท                                          
       เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด
     - ใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบซ่อมแซม            ฉบับละ       15  บาท                                       
       หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
       - ใบแทนใบอนุญาตอื่นๆ                  ฉบับละ        5  บาท           

                                         
หมายเหตุ: ไม่ต้องจ่ายค่าบริการอื่น นอกจากค่าธรรมเนียมเท่านั้น
สถานที่ติดต่อ :  ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง
วังไชยา นางเลิ้ง ถนนนครสวรรค์
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 0-2356-9552
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21,08, 2008, 08:35:37 โดย มะเอ็ม » บันทึกการเข้า
17,08, 2008, 00:32:30
ok
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #1 เมื่อ: 17,08, 2008, 00:32:30 »

รายงานตัวครับ...........เรียบร้อยดี
บันทึกการเข้า
17,08, 2008, 09:39:01
สิทธิ์
Admin
Gun In Thai Mania
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 16,215


อย่าคิดว่าใครไม่รู้...อย่างน้อยตัวเองก็รู้


« ตอบ #2 เมื่อ: 17,08, 2008, 09:39:01 »

                ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า

17,08, 2008, 10:37:45
kai850
Gun In Thai Mania
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 5,460« ตอบ #3 เมื่อ: 17,08, 2008, 10:37:45 »

มีประโยชน์มากสำหรับมือใหม่ครับ 8) 8)
บันทึกการเข้า

ลูกผู้ชายฆ่าได้......ฝังให้ด้วย......อิอิ
17,08, 2008, 14:31:55
★ หมอนทอง™ ★
super member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,833


★ ทุเรียนอร่อย ย่อมมีหนามแหลมคม ★ www.csdsc.in.th


« ตอบ #4 เมื่อ: 17,08, 2008, 14:31:55 »

ข้อมูลดีจริงๆ
บันทึกการเข้า


http://www.gun.in.th/board/index.php?topic=33849.0 <ขายโครงหลังคา
http://www.gun.in.th/board/index.php?topic=56453.0 <ขายบ้านเชียงใหม
18,08, 2008, 08:07:09
เอ..survey 19
สมาชิกครอบครัว
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 586« ตอบ #5 เมื่อ: 18,08, 2008, 08:07:09 »

สวัสดีครับ...
ถ้าเราไปขอใบ ป. 3 หลักฐานครบแต่มันได้ช้า
รบกวนพี่ๆ แนะนำให้ทำยังไงและไปหาใครดีครับ ยิ้มยิงฟัน
บันทึกการเข้า

ศัตรูที่แท้จริง  ก็คือตัวตนของเราเอง
18,08, 2008, 10:06:02
vcash
สมาชิกใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 24


« ตอบ #6 เมื่อ: 18,08, 2008, 10:06:02 »

อยากทราบว่า นับตั้งแต่วันที่ได้รับ ป3 แล้ว  ป3 มีอายุหรือป่าวครับ
บันทึกการเข้า
18,08, 2008, 11:15:36
vcash
สมาชิกใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 24


« ตอบ #7 เมื่อ: 18,08, 2008, 11:15:36 »

มี ป3 มีเงินพร้อม  แต่ไม่มีปืนครับ เค้าบอกว่าต้องจองอย่างเดียว  ราคา 75,000  สมิท .38 M60 (ใจร้อน) อยากได้ปืนเร็วๆ ทำงัยดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24,02, 2009, 09:11:53 โดย vcash » บันทึกการเข้า
18,08, 2008, 13:54:58
boy_ATA
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #8 เมื่อ: 18,08, 2008, 13:54:58 »

 ยิ้มเด้ง กระทู้ดีมีประโยชน์ยังอยู่ครบ ขอบคุณครับ
รู้สึกว่าจะขาด "พี่มะเอ็ม" นะครับ ที่ปรึกษาชั้นหนึ่งอีกคน  ธุจ้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14,10, 2008, 17:52:22 โดย boy_ATA » บันทึกการเข้า
18,08, 2008, 15:12:43
jo1911
super member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 4,392« ตอบ #9 เมื่อ: 18,08, 2008, 15:12:43 »

ขอบคุณครับ....
บันทึกการเข้า

19,08, 2008, 10:38:19
yoon
สมาชิกใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 92


MARINE BLACKBULL BN. 2531-33


« ตอบ #10 เมื่อ: 19,08, 2008, 10:38:19 »

ทุกอย่างพร้อม แต่โดนไปหลายตังค์ เจ็บใจมากครับ...ไม่รู้จะร้องกับใคร
บันทึกการเข้า

GREEN GOLD STOU.23  BPA.
19,08, 2008, 10:42:11
yoon
สมาชิกใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 92


MARINE BLACKBULL BN. 2531-33


« ตอบ #11 เมื่อ: 19,08, 2008, 10:42:11 »

หรือเพราะอยู่ ตจว.  มหาดไทยให้หากินแบบบุฟเฟต์ ก็ไม่รู้เนอะ...
บันทึกการเข้า

GREEN GOLD STOU.23  BPA.
19,08, 2008, 11:13:33
econguy
สมาชิกใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 6


« ตอบ #12 เมื่อ: 19,08, 2008, 11:13:33 »

กำลังจะขอป3 แต่มีคำถามเพิ่มเติมดังนี้ครับ ธุจ้า

สมมติว่าเราขอ ป3 เขตกทม.ผ่านแต่
กรณีที่ 1. บังเอิญจองแล้วได้ปืน โควต้า ตจว. เราสามารถแก้ ป3. ได้มั้ย ต้องใช้เวลาและกระบวนการเหมือนขอใหม่หรือเปล่า
กรณีที่ 2. ถ้าได้รับป3 แต่รอปืนจองจนหมดอายุ จะเข้าขั้นตอนการขอ ป3 ใหม่เลยหรือเปล่าครับบันทึกการเข้า
19,08, 2008, 17:00:59
มะเอ็ม
super member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,333


ปักษ์ใต้บ้านเรามันเหงาจัง ไม่มีคนนั่งแลหนังโนราห์


« ตอบ #13 เมื่อ: 19,08, 2008, 17:00:59 »

สวัสดีครับ...
ถ้าเราไปขอใบ ป. 3 หลักฐานครบแต่มันได้ช้า
รบกวนพี่ๆ แนะนำให้ทำยังไงและไปหาใครดีครับ ยิ้มยิงฟัน


อันนี้ตอบยาก  ยิ้มยิงฟัน ยิ้มยิงฟัน ยิ้มยิงฟัน
บันทึกการเข้า

พ...   พึ่งพาอาศัยกันได้
ว...    ไว้วางใจกันได้
ก...    มีความเกรงใจซึ่งกันและกัน
  "จึงจะเรียกว่าเป็นพวกกัน"
19,08, 2008, 17:03:59
มะเอ็ม
super member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,333


ปักษ์ใต้บ้านเรามันเหงาจัง ไม่มีคนนั่งแลหนังโนราห์


« ตอบ #14 เมื่อ: 19,08, 2008, 17:03:59 »

อยากทราบว่า นับตั้งแต่วันที่ได้รับ ป3 แล้ว  ป3 มีอายุหรือป่าวครับ

 ป3. มีอายุ 6 เดือน ครับ ยิ้มยิงฟัน
บันทึกการเข้า

พ...   พึ่งพาอาศัยกันได้
ว...    ไว้วางใจกันได้
ก...    มีความเกรงใจซึ่งกันและกัน
  "จึงจะเรียกว่าเป็นพวกกัน"
หน้า: [1] 2 3 ... 37   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: