เบอร์ร้าน..............................ปืน.( มีเยอะเลยครับท่าน )

(1/2) > >>

ROJ.KT:
            คือกระผมอยากทราบเบอร์โทรศัพย์ ร้านปืน อะครับท่าน ร้าน Thaination  พี่ พี่ เพื่อน ๆ ท่านใดพอทราบบ้างครับ............................................ขอบคุณมาก ครับ

                                                                                :<>  :<>  :<>  :<>  :<>  :<>  :<>

คนของรัฐ...:
ห้างปืน เนรมิต   ถ.อุณากรรณ           02-6212526     
ห้างปืน ไทยเนชั่นแนล ถ.บูรพา      02-2246944      02-2217131
ห้างปืน แสงทอง   ถ.บูรพา                02-2252428      02-2217808
ปืนเอนกและบุตร   ถ.บูรพา                02-6237711      02-6237700
หจก.ปืนโยธิน   ถ.บูรพา                    02-2218328      02-2212439
หจก.ปืนพงศ์   ถ.บูรพา                     02-2262937      02-6237898
หจก.ปืนเทเวศร์   ถ.บูรพา                  02-2227537      02-6212096-8
ปืนชาตรี   ถ.อุณากรรณ                   02-2212801      02-2221177
พ.ห้างปืนวังบูรพา   ถ.บูรพา                02-2226949      02-2222353
ห้างปืนอำพล   ถ.บูรพา                   02-2224501      02-2220699
ห้างปืนเพชรกำธร   ดิโอลด์                02-2258629     
ห้างปืนไพศิษฐ์   ถ.ทรัพย์สิน             02-2212668      02-6238459
ศ.ธนพล                                   02-2236457     
ห้างปืนสันทนา   ถ.บูรพา                  02-2258798      02-2220542
ห้างปืน นิมิต   ถ.บูรพา                    02-2220562      02-2220614
ปืนสมพล-ประจวบไฟร์อาร์ม   ดิโอลด์    02-2262252-3     
ห้างปืน รัตนา   ถ.อุณากรรณ              02-2214638      02-2223054
ห้างปืน เอราวัณ   ดิโอลด์                 02-2258395      02-2258394
ปืนพรมีลาภ   ถ.อุณากรรณ               02-2258799      02-6212908
(ห้างปืนอนันต์และบุตร)           
ไกร์อาร์ม   ดิโอลด์   ดิโอลด์             02-2259870     
ปืนมิตรภาพ   ดิโอลด์                     02-2219469 
ร้าน พ.วังบูรพา                                   02-2226949   02-6238765
ร้าน ปืนประโยชน์                                02-2213350
ร้านสิงห์ทองไฟร์อาร์ม                          02-224-5357
มานิตช่างปืน                              02-2225342
ยอดช่างปืน                               02-2239075
สังเวียนช่างปืน                                  02-2214044
สุพลช่างปืน                                    02-2219784
โยช่างปืน                                02-9592889
ป. สีลม                                  02-2211291
ร้านปืนดำริห์การค้า                             02-2228228, 02-2255377


ต่างจังหวัด
นิรันทร์ช่างปืน               โทร 0816023490 (เชียงใหม่)
กันส์ แอนด์เซอร์วิส เซ็นเตอร์  ( ปืนจรัล เชียงใหม่ )  053-252415-6
ร้านปืนธีรพงศ์  จ.ชุมพร      โทร. 077503111

ROJ.KT:
                       ขอบคุณมากครับ ท่าน คนของรัฐ...   :<>  :<>  :<>  :<>  :<>  :<>

สิทธิ์:
อ้างจาก: คนของรัฐ... ที่  06,12, 2008, 10:32:22

ห้างปืน เนรมิต   ถ.อุณากรรณ           02-6212526     
ห้างปืน ไทยเนชั่นแนล ถ.บูรพา      02-2246944      02-2217131
ห้างปืน แสงทอง   ถ.บูรพา                02-2252428      02-2217808
ปืนเอนกและบุตร   ถ.บูรพา                02-6237711      02-6237700
หจก.ปืนโยธิน   ถ.บูรพา                    02-2218328      02-2212439
หจก.ปืนพงศ์   ถ.บูรพา                     02-2262937      02-6237898
หจก.ปืนเทเวศร์   ถ.บูรพา                  02-2227537      02-6212096-8
ปืนชาตรี   ถ.อุณากรรณ                   02-2212801      02-2221177
พ.ห้างปืนวังบูรพา   ถ.บูรพา                02-2226949      02-2222353
ห้างปืนอำพล   ถ.บูรพา                   02-2224501      02-2220699
ห้างปืนเพชรกำธร   ดิโอลด์                02-2258629     
ห้างปืนไพศิษฐ์   ถ.ทรัพย์สิน             02-2212668      02-6238459
ศ.ธนพล                                   02-2236457     
ห้างปืนสันทนา   ถ.บูรพา                  02-2258798      02-2220542
ห้างปืน นิมิต   ถ.บูรพา                    02-2220562      02-2220614
ปืนสมพล-ประจวบไฟร์อาร์ม   ดิโอลด์    02-2262252-3     
ห้างปืน รัตนา   ถ.อุณากรรณ              02-2214638      02-2223054
ห้างปืน เอราวัณ   ดิโอลด์                 02-2258395      02-2258394
ปืนพรมีลาภ   ถ.อุณากรรณ               02-2258799      02-6212908
(ห้างปืนอนันต์และบุตร)           
ไกร์อาร์ม   ดิโอลด์   ดิโอลด์             02-2259870     
ปืนมิตรภาพ   ดิโอลด์                     02-2219469 
ร้าน พ.วังบูรพา                                   02-2226949   02-6238765
ร้าน ปืนประโยชน์                                02-2213350
ร้านสิงห์ทองไฟร์อาร์ม                          02-224-5357
มานิตช่างปืน                              02-2225342
ยอดช่างปืน                               02-2239075
สังเวียนช่างปืน                                  02-2214044
สุพลช่างปืน                                    02-2219784
โยช่างปืน                                02-9592889
ป. สีลม                                  02-2211291
ร้านปืนดำริห์การค้า                             02-2228228, 02-2255377


ต่างจังหวัด
นิรันทร์ช่างปืน               โทร 0816023490 (เชียงใหม่)
กันส์ แอนด์เซอร์วิส เซ็นเตอร์  ( ปืนจรัล เชียงใหม่ )  053-252415-6
ร้านปืนธีรพงศ์  จ.ชุมพร      โทร. 077503111                               
                        ขอบคุณครับ    :<> :<> :<>

Somsarun:
อ้างจาก: ROJ.KT ที่  06,12, 2008, 10:22:25

            คือกระผมอยากทราบเบอร์โทรศัพย์ ร้านปืน อะครับท่าน ร้าน Thaination  พี่ พี่ เพื่อน ๆ ท่านใดพอทราบบ้างครับ............................................ขอบคุณมาก ครับ

                                                                                :<>  :<>  :<>  :<>  :<>  :<>  :<>


หมายเลขโทรศัพท์ร้านปืนหลังวังบูรพา   :e

ร้านปืนโยธิน  02-221-2439 /  221-8328   Fax. 02-226-2928
ร้านปืนพงศ์  02-226-2937,  02-623-7898
ร้านปืนประโยชน์  02-221-3350 /  02-226-4994  Fax. 02-224-0632
ร้านปืนไพศิษฐ์  02-221-2668 /  02-623-8459   Fax. 02- 221-8097
ม.ฮะกีมี  02-222-7791, 222-8371   Fax. 02-226-5924

ร้านปืนเทเวศน์  02-621-2096-8 /  02-222-7537   Fax. 02-621-2099
ร้านปืนสิงห์ทองไฟร์อาร์ม  02-224-5357   Fax. 02-224-5222
ร้านปืน พ.พาณิชย์  02-222-0767,  222-0742
ร้านปืน พ.วังบูรพา  02-222-6949 , 222-2353
ร้านปืนเอกภัทร  02-623-8688   Fax. 02-623-8689

ร้านปืนแสงทอง  02-225-2428 / 02-221-7808
ร้านปืนพรมีลาภ  02-225-8799 / 02-621-2908-9
ร้านปืนรัตนา  02-221-4638 / 02-222-3054,  222-0314
ร้านปืนเอราวัณ  02-225-8394-5
ร้านปืนชาตรี  02-221-2801 / 02-223-8832 / 02-222-1177  Fax. 02-223-8832
 
ร้านปืนสี่พระยา  02- 221-8544
ร้านปืนอำพล  02-222-4501 / 02-222-0699 / 02-221-4731 Fax. 02-225-8630
ร้านปืนเพชรกำธร  02-225-8629
ร้านปืน สองพี่น้อง  02-222-4608
ร้านปืนสมพล ,ร้านปืนประจวบไฟร์อาร์ม  02-226-1370 / 02-226-2252  Glock

ร้านปืนไกอาร์ม  02-225-9870   Fax. 02-225-8502
ร้านปืนสันทนา  02-225-8798,  222-0542,   222-6270   Fax. 02-225-3402
ร้านปืนธง  02-222-7784 / 02-2623-9838-9
ร้านปืนราชา  02-224-8550 / 02-224-8470
ร้านปืนนครหลวง  02-222-6724 / 02-2262879

ปืนดำริห์การค้า  02 -222-8228
ร้านปืนอำนาจ  02-222-2640
ร้านปืนเนรมิต  02-621-2526
ร้านปืนนิมิตร  02-222-0562 / 02-222-0614
ร้านปืนไทยเนชั่นแนลการค้า   02-224-6944 / 02-221-7131

ร้านปืนเอนกและบุตร  02-623-7711 / 02-623-7700 / 02-623-7676
ร้านปืน ศ.ธนพล  02-223-6457
ร้านปืนมิตรภาพ  02-221-9469
ร้านปืนหัสดินทร์  02-226-3409
ร้านปืนสายใจ  02-623-8433

สุพลการช่าง  02-622-0874
ร้าน ช่างยอด  02-223-9075
ร้าน ลุงสังเวียน  02-221

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป