ทหารเกณฑ์ ซื้อได้ไหมครับปืน สน.สก. อยากรู้จริงๆรบกวนหน่อย

<< < (6/11) > >>

ผู้พัน COLUMBO:
ทหารเกณฑ์ไม่ใช่ลูกจ้าง ทหารเกณฑ์ถือเป็นข้าราชการชั้นพลทหาร ลองดูบัญชีเงินเดือนทหารซิครับ
มีบัญชีของพลทหารปี 1 ปี 2 ( เงินเดือนระดับ พ.1,พ.2 ) บัญชีเงินเดือนอยู่บัญชีเดียวกับข้าราชการทหาร
แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า ผู้บังคับบัญชาของทหารเกณฑ์ไม่มีใครกล้ารับรองความประพฤติ เพราะเขาไมได้อยู่
รับราชการตลอดไป และการเข้ามารับราชการของทหารเกณฑ์ไม่ได้มาจากการคัดเลือกจึงไม่มีการตรวจ
สอบประวัติอาชญากรรม เป็นการรับราชการภาคบังคับตามกฎหมาย
การแบ่งชั้นของข้าราชการทหารมี 3 ชั้น
1. ชั้นพลทหาร ปี1-ปี2
2. ชั้นประทวน สิบตรี-จ่า
3. ชั้นสัญญาบัตร ร้อยตรี-พลเอก
ทหารเกณฑ์เป็นข้าราชการทหารชั้นพลทหาร อาสาสมัครทหารพรานเป็นลูกจ้างของกองทัพ

มือปืนกระเป๋าแห้ง:
อ้างจาก: CZ P-06 ที่  26,08, 2010, 11:28:13

   ก็เห็นอปพร. ทหารพราน หรือลูกจ้างชั่วคราวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังซื้อได้นี่ครับ ส่วนการรับรองความประพฤตินั้นการขอใบป.3ในกรุงเทพที่ให้ซี6 รับรองบางครั้งคนที่รับรองก็ไม่ได้รู้จักกับคนที่ขอใบป.3นะครับ  ถ้าคนซื้อปืนเอาปืนไปทำผิดคนรับรองก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร


ข้าราชการทหารไม่มี C ครับ แบ่งตามชั้นยศตรง ๆ เลย  ในกรณีอื่น เช่นค้ำประกันเทียบ C ได้ 

ส่วนผู้เซ็นรับรอง   ต้องเป็นระดับผู้อำนวยการกอง  นอกนั้น ลักไก่  ส่วนการขอซื้อสวัสดิการได้หรือไม่ 

ไม่เกี่ยวกับ การอยู่ 3 จังหวัดใต้   

E29AGG:
อยู่ที่อำเภอครับว่าจะขอ ป.3 ซื้อจากสวัสดิการได้หรือไม่  :e

JOJO(OPA.) รักในหลวง:
อ้างจาก: ผู้พัน COLUMBO ที่  28,08, 2010, 12:30:54

ทหารเกณฑ์ไม่ใช่ลูกจ้าง ทหารเกณฑ์ถือเป็นข้าราชการชั้นพลทหาร ลองดูบัญชีเงินเดือนทหารซิครับ
มีบัญชีของพลทหารปี 1 ปี 2 ( เงินเดือนระดับ พ.1,พ.2 ) บัญชีเงินเดือนอยู่บัญชีเดียวกับข้าราชการทหาร
แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า ผู้บังคับบัญชาของทหารเกณฑ์ไม่มีใครกล้ารับรองความประพฤติ เพราะเขาไมได้อยู่
รับราชการตลอดไป และการเข้ามารับราชการของทหารเกณฑ์ไม่ได้มาจากการคัดเลือกจึงไม่มีการตรวจ
สอบประวัติอาชญากรรม เป็นการรับราชการภาคบังคับตามกฎหมาย
การแบ่งชั้นของข้าราชการทหารมี 3 ชั้น
1. ชั้นพลทหาร ปี1-ปี2
2. ชั้นประทวน สิบตรี-จ่า
3. ชั้นสัญญาบัตร ร้อยตรี-พลเอก
ทหารเกณฑ์เป็นข้าราชการทหารชั้นพลทหาร อาสาสมัครทหารพรานเป็นลูกจ้างของกองทัพ
ปืนโครงการรุ่นเก่าๆ สวัสดิการปี 2537-2540 ยังเห็นพลทหารซื้อได้เลยครับ ผมว่าซื้อได้นะ

ตอนจับใบดำ-ใบแดง ยังพูดกันว่าไปรับราชการทหาร (รับใช้ชาติ) เพียงแต่ว่าเป็นข้าราชการที่มีระยะเวลา (ประจำการ-ปลดประจำการ)

ในเมื่อมีศักดิ์ศรีการเป็นข้าราชการ แม้เพียงเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย ผมว่าก็น่าจะเข้าข่ายมีสิทธิ์ซื้อได้นะครับ สังคมจะได้ไม่ต้องมี 2 มาตรฐาน
( ผมว่ามันเป็นเรื่องของ --> ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์-->ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ-->ความเท่าเทียมกันในข้าราชการชั้นผู้น้อย อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไง นักปกครองเขามองกันมุมไหน  :??? :???)

พจนานุกรม ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ทหารเกณฑ์ ความหมาย (ปาก) น. ทหารกองประจำการ.

อ้างจาก: มือปืนกระเป๋าแห้ง ที่  28,08, 2010, 14:24:41

ข้าราชการทหารไม่มี C ครับ แบ่งตามชั้นยศตรง ๆ เลย  ในกรณีอื่น เช่นค้ำประกันเทียบ C ได้ 

ส่วนผู้เซ็นรับรอง   ต้องเป็นระดับผู้อำนวยการกอง  นอกนั้น ลักไก่  ส่วนการขอซื้อสวัสดิการได้หรือไม่ 

ไม่เกี่ยวกับ การอยู่ 3 จังหวัดใต้   


ระบบซี ถูกยกเลิกไปแล้วครับ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2551 ไปแล้วนะครับ  :<>
(เข้าใจว่าในเมื่อก่อน กลุ่มคนที่จะพอคานอำนาจนักการเมืองได้ก็คือข้าราชการประจำ ปัจจุบันโดนตัดตอนไปเป็น พนักงานราชการสัญญาวาระ 4 ปี กับข้าราชประจำซึ่งรับน้อยมาก อนาคตจะเป็นยังไงไม่ทราบเลย *ต่อไปคงน่าจะเป็นนักการเมืองกับกลุ่มธุรกิจนะ*  :8)


ในความคิดผม ถ้าทหารเกณฑ์ที่มีสิทธิเบิกเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาลฯ  ก็น่าจะซื้อได้ครับ ลองซื้อดูครับ ถ้า สน.สก. เขาไม่ให้ก็ให้เขาทำหนังสือชี้แจงมาครับ(กรมการปกครองเขามี KPI ชี้วัดเรื่องร้องเรียนประเภทนี้อยู่ครับ เข้าใจว่าไม่น่าเกิน 2 เดือนนะครับ)

อยากทราบไว้เป็นความรู้เหมือนกันครับ ผมว่าถ้า จขกท. จะลอง ก็ทำเลยครับ เข้าใจว่ามีหลายท่านไม่น้อยอยากรู้ความจริง  :<>

CZ P-06:
   ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ทหารเกณฑ์ถือว่าเป็นทหารกองประจำการและมีอัตราเงินเดือนด้วย  มาตรา ๙ ทหารกองเกินซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างที่จะต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ และเมื่อต้องเข้ากองประจำการจะต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการมีกำหนดสองปี ส่วนผู้ซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษหรือเมื่อมีกรณีพิเศษ จะให้รับราชการทหารกองประจำการน้อยกว่าสองปีตามที่กำหนดในกฎกระทรวงก็ได้ แต่สำหรับผู้ซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษนั้น จะอ้างสิทธิดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้แสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกหรือต่อหน่วยทหารที่ตนร้องขอเข้ารับราชการในวันร้องขอวันเริ่มเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้นับแต่วันขึ้นทะเบียนกองประจำการ ในกรณีที่ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว แต่ยังขึ้นทะเบียนกองประจำการให้ไม่ได้ในวันที่ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการนั้น จะขึ้นทะเบียนกองประจำการภายหลังจากวันเข้ารับราชการทหารกองประจำการก็ได้ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการตั้งแต่วันที่เข้ารับราชการทหารกองประจำการ เมื่ออยู่ในกองประจำการจนครบกำหนดแล้วให้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ดังนี้

กองหนุนชั้นที่ ๑ เจ็ดปี

กองหนุนชั้นที่ ๒ สิบปี

กองหนุนชั้นที่ ๓ หกปี

ตามลำดับชั้นไปจนปลดพ้นราชการทหารประเภทที่ ๑

บุคคลซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการฝึกวิชาทหารและมีลักษณะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จะให้รับราชการทหารกองประจำการน้อยกว่าสองปี หรือให้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ โดยมิต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่จะอ้างสิทธิดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้แสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก หรือต่อหน่วยทหารที่ตนร้องขอเข้ารับราชการในวันร้องขอ หรือต่อหน่วยที่ขึ้นทะเบียนกองประจำการ แล้วแต่กรณี ส่วนที่จะให้อยู่ในองหนุนชั้นใดและเป็นเวลาเท่าใดนั้น ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการปลดทหารองเกินที่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามวรรคสอง

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและสัสดีจังหวัดออกหนังสือสำคัญให้แก่ทหารที่ถูกปลดเป็นทหารกองหนุนไว้เป็นหลักฐาน หากหนังสือสำคัญชำรุดหรือสูญหาย ให้ผู้ถือแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่เพื่อขอรับหนังสือสำคัญใหม่ โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แต่ถ้าการชำรุดหรือสูญหายนั้นเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
http://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._%E0%B9%92%E0%B9%94%E0%B9%99%E0%B9%97มาตรา 3 บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ในส่วนที่มีบัญญัติ ไว้แล้ว ในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ พระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

"ข้าราชการทหาร" หมายความว่า ทหารประจำการและข้าราชการ กลาโหม พลเรือนที่บรรจุในตำแหน่งอัตราทหาร

"ทหารกองประจำการ" หมายความว่า ทหารกองประจำการตาม กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร มาตรา 12 ทวิ* ให้ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการและ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมได้รับเงินเดือนดังต่อไปนี้

(1) ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ได้รับเงินเดือนระดับ พ.1http://www.baanjomyut.com/library/law/02/250.htmlสิทธิและประโยชน์ที่ทหารกองประจำการจะได้รับ

ทหารกองเกินหรือบุคคลที่สมัครหรือจับได้สลากแดงถูกเข้ารับราชการทหารกองประจำการจะได้รับสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่หน่วยทหารจัดให้

๑. มีสิทธิได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงดังนี้

๑.๑ พลทหารกองประจำการปีที่ ๑ ยังไม่ผ่านหลักสูตรทหารใหม่( ๖ สัปดาห์ ) จะได้รับเงินเดือนระดับ พ.๑ ชั้น ๓ (๑,๕๕๐ บาท)

๑.๒ พลทหารกองประจำการปีที่ ๑ ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกทหารใหม่แล้ว(๖สัปดาห์) จะได้รับเงินเดือนระดับ พ.๑ ชั้น ๑๖ (๓,๔๙๐บาท)

๑.๓ พลทหารกองประจำการปีที่ ๒ ระหว่างรับราชการปีที่ ๑ ไม่มีวันขาดหนีมีความประพฤติเรียบร้อยในปีที่ ๒ จะได้เลื่อนชั้นรับเงินเดือนระดับ พ.๑ ชั้น ๑๘ (๔,๑๙๐ บาท)


๑.๔ พลทหารกองประจำการระหว่างฝึกหน้าที่ครูทหารใหม่ จะได้รับเงินเดือนระดับ พ.๑ชั้น ๑๗(๓,๙๖๐ บาท)เมื่อฝึกจบหลักสูตรแล้วจะแต่งตั้งเป็นครูทหารใหม่จะเลื่อนขั้นรับเงินเดือนระดับ พ.๑ ชั้น ๑๙ (๔,๔๐๐)หากระหว่างทำหน้าที่ครูฝึกมีความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีประพฤติไม่เรียบร้อยได้รับโทษทัณฑ์ตามข้อบังคับ กห.กำหนด จะลดเงินเดือนและพ้นจากหน้าที่ครูฝึกทหารใหม่ทันทีกลับมารับเงินเดือนชั้นพลทหาร

๑.๕ พลทหารกองประจำการระหว่างฝึกศึกษาหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ จะได้รับเงินเดือนระดับ พ.๑ชั้น ๑๗ (๓,๙๖๐บาท) เมื่อฝึกจบหลักสูตรแล้วจะแต่งตั้งเป็นจ่าอากาศตรีกองประจำการมี (ยศ จ.ต.)อยู่ในตำแหน่งครูฝึกทหารใหม่ จะเลื่อนชั้นรับเงินเดือนระดับ พ.๑ ชั้น ๒๐ (๔,๖๓๐) หากระหว่างเป็นครูฝึกทหารใหม่หากหนีราชการมีความประพฤติไม่เรียบร้อยได้รับโทษทัณฑ์ตามข้อบังคับ กห.กำหนดจะลดชั้นเงินเดือน และถอดยศจ่าอากาศตรีทันที และลดรับเงินเดือนชั้นทหารปกติ

๑.๖ พลทหารกองประจำการ ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ ๗๕ บาท(หักค่ากับข้าว ๓ มื้อรวม/หัก ๕๐บาท) คงเหลือ ๒๕ บาท/วัน
http://www.akekapon.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2/31/http://www.mof.go.th/salary/salary_act_2548_.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว