24-25 มี.ค. 55 ชมรมกีฬายิงปืน จ.มุกดาหาร ขอเรียนเชิญนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันยิงปืน

<< < (14/17) > >>

pinky1234:
ขออนุญาตแก้ไขนิดหน่อยครับ
จากประเภทปืนสั้นชาวบ้าน ทั่วไป ๑๕ ม.ออโต (มือทั่วไป)เป็น
ประเภท ปืนสั้นชาวบ้าน ๑๐ เมตร ออโต (มือทั่วไป)
๑.   ส.อ.ชัยชนะ  พฤฒิสาร                   ๕๐๐  คะแนน
๒.   คุณพงษ์เทพ  สีมาวุธ      ๕๐๐  คะแนน
๓.   คุณวิทวัฒน์  สายเชื้อ      ๕๐๐  คะแนน

และประเภทปืนสั้นชาวบ้าน ๑๐ เมตร ออโต (มือทั่วไป) เป็น (มือใหม่) คุณพงษ์เทพฯ ในลำดับที่ ๕  ขอแก้ไขนามสกุล เป็น สีมาวุธ
นะครับ ส่วนภาพแข่งขันกำลัง จนท.กำลัง Resize อยู่ทยอยนำลง นะครับ
สำหรับ cd.ที่ผู้หมู่ชัยชนะ จาก กรม ร.๘ เมืองเกินร้อย จะจัดส่งให้ตามขอ
และขอขอบคุณอีกครั้งในน้ำใจ เพื่อนชาวนักกีฬายิงปืนทุกท่านที่เข้าร่วมแข่งขัน และทุกท่านที่แม้ไม่ได้มาแต่ก็ได้ให้กำลังใจ
คณะผู้จัดการแข่งขันผ่านบอร์ด โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับ

pinky1234:
อ้างถึง....แก้ไข
ผลการแข่งขันยิงปืนชิงถ้วยเกียรติยศ นายมงคล สุระสัจจะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ของชมรมนักกีฬายิงปืนจังหวัดมุกดาหาร ณ สนามยิงปืน สุวรรณประทัง กองร้อย ตชด.๒๓๔
อ.เมือง จ.มุกดาหาร เมื่อ ๒๔-๒๕ มี.ค.๒๕๕๕

ประเภท Top Gun
๑. คุณชัยพัทธ์  พันธ์สุวรรณ
๒.คุณสุริศักดิ์  สมาฤกษ์
๓. คุณพงศ์วณิช  ภูมะพานิช
๔. คุณพงษ์เทพ  สีมาวุธ
๕. คุณวิทวัฒน์  สายเชื้อ

ประเภท ปืนสั้นชาวบ้าน ๒๕ เมตร รวมปืน (มือโปร)
๑.   คุณวิชิต  ดวงดี                      ๔๘๒  คะแนน
๒.   คุณบัญญัติ  คู่ศิริ                    ๔๗๙  คะแนน

ประเภท ปืนสั้นชาวบ้าน ๑๕ เมตร รวมปืน (มือทั่วไป)
๑.   คุณสุริศักดิ์  สมาฤกษ์             ๔๙๙  คะแนน
๒.   กรมทหารราบที่ ๘                  ๔๙๑  คะแนน
๓.   คุณวิศิษฐ์  สัณธนะ                ๔๙๑  คะแนน

ประเภท ปืนสั้นชาวบ้าน ๑๕ เมตร รวมปืน (มือใหม่)
๑.   คุณทยากร  โตวัฒนกิจ            ๔๙๑  คะแนน
๒.   คุณวิศิษฐ์  สัณธนะ                ๔๙๐  คะแนน
๓.   ร.ต.ศิริพงษ์  ไชยพันธ์            ๔๘๕  คะแนน
๔.   คุณวีระชัย  อุตมพานิช            ๔๘๕  คะแนน
๕.   คุณมัลลิกา  เทพอ่อน             ๔๘๓  คะแนน

ประเภท ปืนสั้นชาวบ้าน ๑o เมตร ออโต (มือทั่วไป)
๑.   ส.อ.ชัยชนะ  พฤฒิสาร            ๕๐๐  คะแนน
๒.   คุณพงษ์เทพ  สีมาวุธ             ๕๐๐  คะแนน
๓.   คุณวิทวัฒน์  สายเชื้อ             ๕๐๐  คะแนน

ประเภท ปืนสั้นชาวบ้าน ๑๐ เมตร รีวอลเวอร์ (มือทั่วไป)
๑.   คุณวิทวัฒน์  สายเชื้อ             ๔๙๗  คะแนน
๒.   คุณวีระชัย  อุตมพานิช           ๔๙๕  คะแนน
๓.   กรมทหารราบที่ ๘                 ๔๙๔  คะแนน

ประเภท ปืนสั้นชาวบ้าน ๑๐ เมตร ออโต (มือใหม่)
๑.   คุณวิศิษฐ์  สัณธนะ              ๔๙๕  คะแนน
๒.   คุณมัลลิกา  เทพอ่อน           ๔๙๐  คะแนน
๓.   คุณสกุล  ณ นครพนม          ๔๘๘  คะแนน
๔.   คุณกฤตพล  สุดบอนิจ         ๔๗๗  คะแนน
๕.   คุณมารุต  สุขหอม               ๔๗๕  คะแนน

ประเภท ปืนสั้นชาวบ้าน ๑๐ เมตร รีวอลเวอร์ (มือใหม่)
๑.   คุณธัญนันท์  เศรษฐรัตน์กุล   ๔๙๖  คะแนน
๒.   คุณถาปกรณ์  รัตนนิรัดร์        ๔๙๐  คะแนน
๓.   ร.ต.ศิริพงษ์  ไชยพันธ์          ๔๘๗  คะแนน
๔.   คุณรุ่งโจน์  โบราณมูล          ๔๘๑  คะแนน
๕.   พ.ต.ท.ทวี  สารกาล             ๔๗๖  คะแนน
๕.    คุณพงษ์เทพ  สีมาวุธ          ๔๗๖  คะแนน
ประเภท ปืนลูกซองสปีด  ออโต (มือทั่วไป)
๑.   คุณสิทธิพร  ประสารแซ่              ๑.๑๙ วินาที
๒.   คุณชูศักดิ์  รัตนนิรันดร์               ๑.๕๑ วินาที
๓.   คุณสิทธิศักดิ์  สุรินทร์ศิริรักษ์       ๑.๖๐ วินาที
ประเภท ปืนลูกซองสปีด  ปั๊มแอคชั่น (มือทั่วไป)
๑.   คุณคุณสิทธิศักดิ์  สุรินทร์ศิริรักษ์        ๒.๔๙ วินาที
๒.   คุณกล้า  หาญเลิศ                           ๓.๓๔ วินาที
๓.   คุณสุเมธ  โคตรตะมงค์                     ๓.๕๓ วินาที
ประเภท ปืนสั้นชาวบ้าน ๑๐ เมตร รวมปืน (สุภาพสตรี)
๑.   น.ส.มัลลิกา  เทพอ่อน               ๔๙๒  คะแนน
๒.   น.ส.เตือนใจ  สุทธิวงศ์              ๔๕๓  คะแนน
๓.   น.ส.ธนะพร  ธนะ                      ๔๑๖  คะแนน

ღ♪∞.NUNG★NING∞♪ღ:
ยินดีกับนักกีฬาทุกท่านนะคะ :> :> :>

man2009:
CD ส่ง ส.อ.ชัยชนะ พฤฒิสาร สนามฝึกยิงปืนพงษ์พิสิษฐ จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด
 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร.08-6864-9047

pinky1234:
อ้างจาก: man2009 ที่  29,03, 2012, 03:12:32

CD ส่ง ส.อ.ชัยชนะ พฤฒิสาร สนามฝึกยิงปืนพงษ์พิสิษฐ จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด
 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร.08-6864-9047

รับทราบครับ ขอบคุณนะครับ คราวหน้าพาเพื่อนมาเยอะๆนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว