ถามครับ

<< < (5/6) > >>

wis333:
แต่ก่อนก็ไม่ทราบในข้อกฎหมายนี้ คิดว่าต้องให้ทายาทผู้ตายรับโอนกลับไป เราถึงจะรับโอนต่อได้ครับ  :<> เป็นความรู้ที่ดีมากเลยครับ  :<>

เป็น สุภาพชน กันทุกท่านเลยครับ

ภูผาศิลาธรรม:
กระทู้แบบนี้ไม่ควรจบง่ายๆ....เนื่องจากเป็นกรณีศึกษาที่ดี  ตัวอย่างทางคดีอาจไม่มีหรือมีน้อย  ความเห็นของผู้รู้ทั้งหลายที่แตกต่างกันไม่ใช่เรื่องแปลก  ใครคิดอย่างไรก็แสดงออกไป  ขอให้เราอย่าแตกแยกกันก็พอ....ขนาดในชั้นศาลยังมีการพิพากษากลับไปกลับมา  เช่น ศาลชั้นต้นเห็นอย่างหนึ่ง  ศาลอุทธรณ์เห็นเหมือนหรือต่างก็ได้  พอถึงชั้นศาลฏีกาอาจเห็นด้วยกับศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณืก็ได้  หรืออาจไม่เห็ด้วยกับทั้งสองศาลเลยก็ได้  ผมอยากให้มีการแสดงความคิดเห็นกันอย้างหลากหลายและกว้างขวางโดยที่ทุกคนก็ต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วย  เพื่อคนโง่ๆอย่างผมจะได้ใช้เป็นสถานที่เก็บเกี่ยวและศึกษาหาความรู้

vboaw PSDC 49:
ขออณุญาตถามเรื่องครอบครองปรปักษ์หน่อยครับ
ในกรณีที่มีการซื้อที่ สปก 4-01 จากเจ้าของเดิม (แต่โอนไม่ได้ตามกฎหมาย สปก แตมีสัญญาซือขายสิทธฺทำกิน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นพยาน) ถ้าผู้ซื้อเข้าไปทำกินปลูกไม้ยืนต้นเกิน 10 ปี  มีชาวบ้านข้างเคียงรับรู้ ตั้งแต่ต้น สามารถครอบครองปรปักษ์ได้ใหมครับ   :<>

เกิดผล:
อ้างจาก: vboaw PSDC 49 ที่  24,04, 2012, 12:22:12

ขออณุญาตถามเรื่องครอบครองปรปักษ์หน่อยครับ
ในกรณีที่มีการซื้อที่ สปก 4-01 จากเจ้าของเดิม (แต่โอนไม่ได้ตามกฎหมาย สปก แตมีสัญญาซือขายสิทธฺทำกิน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นพยาน) ถ้าผู้ซื้อเข้าไปทำกินปลูกไม้ยืนต้นเกิน 10 ปี  มีชาวบ้านข้างเคียงรับรู้ ตั้งแต่ต้น สามารถครอบครองปรปักษ์ได้ใหมครับ   :<>


การครอบครองปรปักษ์ เป็นการได้สิทธิ์ตามอายุความภายใต้กฎหมายหมายครับ แต่การครอบครองปรปักษ์ ใช้ยันกันได้เฉพาะราษฎร เท่านั้น อายุความในเรื่องครอบครองปรปักษฺ์ จะยกขึ้นต่อสู้กับหลวงหรือแผ่นดินไม่ได้ครับ  ดังนั้น ที่ สปก. 4-01  ยังถือเป็นที่หลวง เพื่อแต่จัดสรรให้เกษรตกร ทำกินเท่านั้น ยกอายุความขึ้นต่อสู้ไม่ได้ครับ  การซื้อขายดังกล่าวเป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้น และการครอบครองเพื่อครอบครองปรปักษ์ จึงทำไม่ได้ครับ

vboaw PSDC 49:
อ้างจาก: เกิดผล ที่  24,04, 2012, 14:29:51

การครอบครองปรปักษ์ เป็นการได้สิทธิ์ตามอายุความภายใต้กฎหมายหมายครับ แต่การครอบครองปรปักษ์ ใช้ยันกันได้เฉพาะราษฎร เท่านั้น อายุความในเรื่องครอบครองปรปักษฺ์ จะยกขึ้นต่อสู้กับหลวงหรือแผ่นดินไม่ได้ครับ  ดังนั้น ที่ สปก. 4-01  ยังถือเป็นที่หลวง เพื่อแต่จัดสรรให้เกษรตกร ทำกินเท่านั้น ยกอายุความขึ้นต่อสู้ไม่ได้ครับ  การซื้อขายดังกล่าวเป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้น และการครอบครองเพื่อครอบครองปรปักษ์ จึงทำไม่ได้ครับ


ขอบคุณครับ กระจ่างเลยทีนี้ :<>

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว